Home

Een teek die zich in de huid bevindt, moet onmiddellijk verwijderd worden. Als je de teek op de correcte manier verwijdert dan verlaag je de kans op gevaarlijke ziekten zoals de ziekte van Lyme of hersenvliesontsteking.

Met welke materialen kan je een teek verwijderen

Een teek kan je het best verwijderen met een pincet of met een goede tekentang. Wanneer het uiteinde van een pincet niet puntig genoeg is, dan bestaat er de kans dat je de teek platdrukt. Dit wil je absoluut voorkomen omdat de teek dan al zijn gevaarlijke bacteriën in je lichaam gaat spuiten.

Als je geen pincet of tekentang in de buurt hebt, kan je de teek proberen te verwijderen met een bankkaart of gewoonweg met je nagels.

Hoe moet je de teek verwijderen

Je kan een teek het best verwijderen door hem zo dicht mogelijk bij de huid vast te grijpen en hem zo uit de huid te trekken. In sommige gevallen blijft het mondstuk van de teek vastzitten in de huid. Laat dit in geen geval in de huid zitten! Verwijder het mondstuk zo volledig mogelijk zodat de overdracht van gevaarlijke ziektes beperkt wordt. Nadat je de teek verwijderd heb, ontsmet je de wond best met alcohol 70% of met jodium. Dit is nuttig om bacteriën die zich nog op de wond bevinden te doden.
teek  verwijderen met pincet

Misverstanden over het verwijderen van een teek

Er gaan fabeltjes de ronde dat je een teek met vloeibare zeep kan verwijderen. Dit is een zeer slechte methode omdat je de teek gaat irriteren met de vloeibare zeep. Een geïrriteerde teek zal moeten overgeven en zal hierbij gevaarlijke bacteriën in je lichaam brengen. Het is wel waar dat een teek na een goed half uur vanzelf uit je lichaam zal gaan met vloeibare zeep. Dit weegt natuurlijk niet op tegen het risico dat je neemt om besmet te geraken met een gevaarlijke ziekte. Gebruik ook geen andere irriterende stoffen/materialen zoals olie of vuur!

Wat moet je doen na verwijdering van de teek

Het is ten eerste belangrijk dat je de wond goed ontsmet met alcohol 70%. Ook mag je het pincet niet vergeten te ontsmetten, dit doe je best door het pincet in kokend water te leggen.
Duid vervolgens de plaats van de tekenbeet aan op je lichaam met een pen of een ander markeringsmiddel. Noteer ook de datum van de beet, dit kan later belangrijk zijn voor de dokter mochten er complicaties optreden. Ik ben van mening dat het ook nuttig is om de teek zelf bij te houden. Mocht je toch besmet zijn, dan kan men aan de hand van de teek kijken welke antistoffen er nodig zijn om jouw te genezen.

Hoe kan je een tekenbeet herkennen

Ziektesymptomen na een tekenbeet zijn zeer moeilijk te herkennen. Vaak breekt de ziekte jaren later pas uit waardoor sommige mensen lange tijd rondlopen met de ziekte zonder zich hiervan bewust te zijn.

Een tekenbeet kan je aan twee dingen wel duidelijk herkennen. In de eerste plaats ontstaat er een rode kring rond de tekenbeet, ook wel een erythema migrans (EM) genoemd. In de tweede plaats ontstaat er huiduitslag rond de tekenbeet. Dit zijn twee symptomen die duiden op de ziekte van Lyme. Je moet deze symptomen zeer ernstig nemen en onmiddellijk naar de huisarts gaan. De huisarts zal je een antibioticakuur voorschrijven om de symptomen te verminderen. Kans op volledige genezing is er, in sommige gevallen treed de ziekte toch weer op na enkele jaren. Wees dus alert voor teken en tekenbeten!